Автоматизована система технічного обслуговування та ремонтів обладнання електричних мереж

АСТОР – це комплексне прикладне програмне забезпечення для підвищення ефективності експлуатації електричних мереж (ЕМ) енергопостачальних компаній з автоматизацією процесів керування технічним обслуговуванням та ремонтами.

Програмний комплекс АСТОР призначений для:

 • формування поопорних схем повітряних ліній електропередач, схем підстанцій, схем кабельних ліній усіх класів напруг, схем ліній зв’язку, схем кіл релейного захисту та автоматики, схем нормального режиму мережі з можливостями:
  • детального відображення елементів схем прийнятими графічними позначеннями з  текстовими коментарями у довільній формі, з подальшою можливістю друку, а також відображення місцевостей по яких проходить траса  ліній;
  • формування баз та бібліотек технічних параметрів об’єктів електричних мереж (повітряних ліній (ПЛ), трансформаторних підстанцій (ПС), кабельних ліній (КЛ), кіл релейного захисту та автоматики (РЗА), ліній зв’язку) та їх елементів (опори, прогони, стояки опор, трансформатори, вимикачі, кабелі, муфти, радіорелейна апаратура тощо), а також додаткової інформації (перетини та переходи, ділянки з особливими умовами, місцевості, перелік землевласників, споживачів, вузьких місць, вулиць, планшетів, земляних робіт, відміток про ненормальний стан траси, тощо);
  • оцінки ступеня завантаженості ліній електропередач 0,4-10 кВ, з можливостями розрахунку рівня втрат  потужності та спадів напруг у мережі;
  • автоматичного формування паспортів ПЛ, ПС, КЛ, на основі внесеної інформації про об’єкти електричних мереж;
  • автоматизованого зв’язку схем ЕМ з інформацією про роботи, які проводились на елементах даного об’єкту та з виявленими під час оглядів дефектами та пошкодженнями;
 • проведення кількісного аналізу по обладнанню та елементах об’єктів ЕМ з можливістю самостійного формування запитів до бази даних АСТОР та друку отриманих результатів у необхідній формі;
 • формування баз даних про щоденні ремонтні роботи та технічне обслуговування об’єктів ЕМ з фіксацією матеріальних та людських затрат на основі норм часу та розцінок на ремонт та технічне обслуговування, з подальшою можливістю, на їх основі, калькуляції актів виконаних робіт.  (До бази даних АСТОР внесено 10 томів ГКД «Норм часу на ремонт та технічне обслуговування електричних мереж»);
 • складання планів та план-графіків капітальних ремонтів та технічного обслуговування об’єктів ЕМ на наступні роки з можливістю формування кошторисів запланованих робіт, а також переліку  необхідних для цього матеріалів;
 • формування баз даних про огляди та перевірки об’єктів ЕМ, ведення історії дефектів та їх ліквідації, реєстрації пошкоджень на КЛ та аналізу причин їх пошкоджуваності,  реєстрації випробувань на КЛ, а також ведення обліку та накопичення інформації про випробування(протоколи випробувань) проведені на обладнанні ПС, ТП, КЛ, ПЛ;
 • проведення розрахунку якісної та кількісної оцінки технічного стану об’єктів та сукупності об’єктів електричних мереж напругою 0,38-20 кВ згідно нормативного документу «Методичні вказівки  з обліку  та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005», з можливістю проводити розрахунок у автоматизованому режимі на основі інформації внесеної в схеми об’єктів ЕМ та інформації про дефекти на елементах об’єктів ЕМ; проведення оцінки технічного стану ПЛ напругою 35-750 кВ на основі документів «Методичні вказівки. Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 1. Металеві та залізобетонні опори. Паспортизація ліній СОУ-Н ЕЕ 20.571: 2007», «Методичні вказівки Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 2. Конструктивні елементи ліній СОУ-Н ЕЕ 20.571: 2007»;
 • формування необхідної звітної документації по структурах підприємства  та  підприємству в цілому.

Додаткові можливості АСТОР:

 • Наявність програми реплікації (об’єднання) бази даних АСТОР, в одну базу енергокомпанії, дає змогу отримати загальну картину технічного оснащення і обліку життя (обліку ремонтів, дефектів і пошкоджень, здійснення оцінки технічного стану та планування технічного обслуговування та ремонтів на наступні роки) об’єктів ЕМ для енергокомпанії в цілому.
 • Наявний зв’язок(обмін даними) між програмним комплексом АСТОР і програмою SAP R/3, дає можливість імпорту довідників матеріалів, неврахованих цінником (сформованих у SAP R/3) у програмний комплекс АСТОР, а також дозволяє здійснювати експорт у файли інформації про записи щоденних  ремонтних робіт програмного комплексу АСТОР з подальшою можливістю їх завантаження  у SAP R/3.
 • Наявність модуля синхронізації диспетчерських назв дає змогу синхронізації диспетчерських назв об’єктів (ДНО) бази даних АСTOP із даними ДНО підприємства з метою однозначної ідентифікації об’єктів ЕМ.

Програмний комплекс АСТОР є впроваджений і успішно використовується у наступних енергокомпаніях:

 • ПАТ «Львівобленерго» (2006 р.)
 • ПАТ «Прикарпаттяобленерго»(2006 р.)
 • ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго»(2009 р.)