S0-55
so-55_mod1комунікаційний контролер/концентратор попереджень для різного типу конверсії, контролю і з’єднань між інтерфейсами співпрацюючих приладів. Контролер може функціонувати як концентратор попереджень. Дає можливість реалізації функцій контролю і автоматики, з використанням керування з інших пристроїв. Контролер реалізує діагностично-контрольні функції всіх підключених до нього пристроїв. Детально про SO-55

S0-55TS
контролер диспетчерського щита; обслуговує до 2816 діодів LED. Можна з’єднати між собою до 16 контролерів, існує можливість анімації роботи приладів.

S0-55KP
конвертор протоколів, має програмне забезпечення, яке дає можливість дотримання вимог PN-EN 61850 пристроїв і систем, які працюють в інших комунікаційних протоколах.

S0-58
об’єктний контролер; призначений для виміру і контролю за допомогою безпровідної мережі. Група таких контролерів може бути інтегрована в обширну безпровідну вимірювально-контрольну мережу.

 

SO-55 комунікаційний контролер/концентратор захисту розширений опис

so-5xxxНа енергетичній станції комунікаційний контролер інтегрує прилади ІЕDз метою ефективного підключення з локальним робочим місцем HMI,а також серверами процесів і дистанційними центрами контролю і управління. Інтеграція реалізує передачу, узгодження протоколів, а також створення бази даних.

База даних, яка створюється в контролері SO-55, включає сигнали сигналізації вимірювань та інших функцій станційної автоматики, такі як блокування послідовність керування, регулювання напруги трансформатора. Контролер реалізує ці функції, використовуючи інформацію та сигнали з інших приладів також виконуючи діагностично-контрольні функції для станційного обладнання.

Комунікаційний контролер передає також до станційної системи подій виміри і дані „on-line» з реєстраторів завад, модулів моніторингу трансформатора, локалізаторів короткого замикання, приладів для вимірювання параметрів якості енергії.

Для функціонування цілої станційної системи також важлива синхронізація часу в контролерах приєднання, цифрових захистах і інших пристроях.SO-55 синхронізує час цього обладнання, спираючись на різні джерела мітки часу.

Впевненістьв реалізації вище описаних завданьє особливо важливою для розподілених контролерів приєднання які створюють віртуальний командний процесор станції. Будова контролера SO-55 гарантує відповідне проектування, резервування апаратної частини і структури комунікаційної мережі Необхідна передача може відбуватись через радіальну або кільцеву мережу які працюють згідно з стандартом PN-EN 61850.

Застосоване обладнання і програмне забезпечення дає можливість швидко і дешево створювати модулі для комунікації з іншими приладами. Конфігурацію комунікаційного контролера можна розширити, або змінити в разі потреби підключення нового захисту, реєстpаторів, об´єктної телемеханіки.

Будова SO-55

so-55

Контролер складається з модулів, які знаходяться в касеті 6U/19” або спеціальному корпусі. Модулі процесів, інтерфейсів передачіживлення опціональних цифрових входів підбираються відповідно до завдання. Для налаштування програмних модулів контролера,комунікаційних каналів і бази даних служитьконфігураційне програмне забезпечення. Всі інженерні функції, включно з оновленнямпрограмного забезпечення, можутьбути дистанційно реалізовані за допомогою мережі Ethernet або інших комунікаційних каналів.

В контролері може бути встановлений сервер WWW для контролю і керування станцією за допомогою мережі для переглядуконфігурації контролера, поточних станів, об`єктів в базі даних і візуалізації.

SO-55 може бути оснащений модемом GSM/GPRS, який дає можливістьвисилати повідомлення у виглядіSMS про небезпеку.

Функціональна характеристика

so-5Функціональні ознаки

-одночасне обслуговування каналів передачі і протоколів:

- DNP3.0, PN-EN 60870-5-101/104 MASTERi SLAVE, SYNDIS, EX,MODBUS

- PN-EN 60870 MASTER, PN-EN 61850

- до 80 каналів асинхронічноїпослідовної передачі зшвидкістювід 50Бд до 115кБд, визначеної для кожного каналу окремо;

- довільні методи передачі:ETN, TgFM, модеми, провідні канали, оптоволокно, радіо

- гальванічно розділені кола струму, RS-232, RS-485, три або чотири незалежні канали передачіEthernet 100BaseTP/FX, GPRS;

- можливістьвиділення об’єктної мережі для контролерів приєднання, захисту і інших приладів;

- можливість виділення групи адресів для станційної мережі, яка охоплює робоче місце а також сервери процесів;

- співпраця з цифровими захистами і контролерами приєднання в розподільних пристроях високих, середніх і низьких напруг;

- можливістьз’єднання цифрового захисту і контролерів приєднання з системами SCADA i EMS, а також одночасна співпрацяв різних протоколах з багатьма диспетчерськими системами, наприкладKDM, ODM, ZDM, RDR;

-співпраця з реєстраторами завад, локалізаторами короткого замикання і системами для вимірювання параметрів якості енергії;

- режим реєстратора подій у випадку пошкодження каналу передачі;

- транспарентна передача з використанням середовищаUDP.

so-55_modКомунікація з диспетчерською системою

-можливістьвизначення каналів передачі і прийому в основному і резервному напрямку з самостійним переключенням і контролемканалу який не використовується; можливість збільшення числа каналів х2, х4,…хN

- можливістьпередачі по кількох вибраних протоколах одночасно, а також визначення обсягу пересилання інформації і керуваннядля кожного напрямку індивідуально;

- джерела мітки часу для синхронізації:

- система вищого рівня функція синхронізації вбудована в протокол передачі точністьсинхронізації 1мс для зникненняпередачі не довше ніж 1хв

- внутрішній або зовнішній годинник системи GPS, точність- 1мс.

Комунікація зі станційними пристроями

- можливістьпідключення багатьох типів цифрового захисту з різними протоколами передач;

- можливістьспівпраці з іншими пристроями для нагромадження даних в стандарті RS-232, RS-485, кола струму +/-20мА;

- праця в резервній, кільцевій або радіальній об’єктній мережі;

- можливістьроботи в мішаній структурі, вякій контролери приєднання об’єднані в резервну об’єктну мережу, а захист обслуговується в радіальній структурі;

- збирання в режимі on-line різних інформацій з багатьох пристроїв в один із вибраних типів телеграм;

-можливістьзіставлення транспарентного з єднання для вибраного протоколу вибраного пристрою.

so-5511Функції станційної автоматики

- реалізація станційних блокуваньнаоснові визначеної логіки;

- реалізація вибраних регуляторів.

Діагностичні функції

- висиланняповідомленьSMSі звітів через вбудований модемGSM;

- створювання журналу подій з можливістю читання в технічному каналі;

- дослідження правильного функціонування всіх підключених пристроїв;

- самодіагностика і діагностика каналів передачі даних.