S0-51

Польовий контролер типу SO-51 призначений для безпосереднього, централізованого управління будь-якими приєднаннями в підстанціях високого та середнього класу напруги.

Підведені сигнали про стан вимикачів дозволяють реалізувати блокування безпосередньо в контролері. Комунікація з пристроєм, що інтегрує функції блокування  в станції, напр., SO-55 або іншими пристроями SO-51, ​​дозволяє реалізувати блокування між приєднаннями. Виконавчі елементи великої потужності (300Вт DC) дозволяють безпосередньо управляти апаратурою без реле повторювачів.

Спеціальна конструкція забезпечує необхідну електромагнітну сумісність і стійкість до навколишнього середовища. Управління може бути реалізовано ручним способом або дистанційно через підведенні бінарні сигнали або з допомогою каналів зв’язку. Кількість вимикачів, що обслуговується, становить до 14, а кількість приєднань – до 48.

Контролер SO-51 є готовим пристроєм, що забезпечує  усі потрібні елементи до дистанційного, локального або ручного управління приєднанням в нормальному, резервному або тестовому режимах. Контролер монтується в шафах керування.

S0-52v11
SO 52v11 new_editконтролер приєднання для розподіленої телемеханіки; реалізує польові виміри, проводить управління станами обладнання, контролює параметри роботи. Має можливість необмеженої розбудови через з’єднання багатьох контролерів в структуру зірки, кільця, магістралі або мішану структуру. Може мати вбудовані модулі реєстратора, локалізатора короткого замикання і оцінки якості енергії.

Детально про S0-52v11

S0-52v11-C
контролер системи охолодження трансформатора. Контролювання охолодження згідно з тепловим критерієм і критерієм струму.

S0-52v11-BP
блок вимірювання параметрів мережі, реалізує централізоване вимірювання сили стуму, напруги, потужності і інших параметрів електричного струму в багатьох приєднаннях електростанцій високої або середньої напруги.

S0-52SC
модуль центральної сигналізації; здійснює оптичну і звукову сигналізацію попереджень, аварій і завад.

SO-57 контролер приєднання з мнемосхемою

SO57Контролер приєднання типу SO-57 інтегрований з панеллю сигналізації та ключами керування для реалізації блокувань управління. SO-57 призначений для безпосереднього, централізованого управління будь-якими приєднаннями на підстанціях високого і середнього класів напруги. Контролер має мнемосхему з схемою приєднання, елементами, що показують поточний стан приєднання, ключами керування з механічним блокуванням або електронним ключем, перемикачем для установки стану роботи приєднання, кнопками для керування двома руками, допоміжними сигналізаторами, рідкокристалічним дисплеєм.

Сигнали про стани з’єднювачів, що вмикаються/вимикаються, підтримують реалізацію блокувань приєднання безпосередньо в контролері. Комунікація з пристроєм, що підтримує функцію блокувань на підстанції, напр. SO-55, або іншими контролерами SO-57, дозволяє реалізувати блокування між приєднаннями. Виконавчі елементи великої потужності (300W DC) забезпечують управління комутаційними апаратами без реле повторювачів.

Контролер дозволяє уникнути традиційних релейних блокувань і обмежити використання систем сигналізації. SO-57 є комплектним пристроєм, який обладнаний всіма необхідними елементами для дистанційного, локального та ручного управління приєднанням в нормальному, резервному і тестовому режимах. Контролер монтується в шафах керування.

Спеціальна конструкція забезпечує необхідну стійкість до несприятливих  умов навколишнього середовища і електромагнітних завад. Управління може бути реалізовано вручну, дистанційно, шляхом подачі бінарних(дискретних) сигналів, або каналами передачі даних. Кількість з’єднувачів, що обслуговуються в приєднанні – до 14, кількість приєднань з інтегрованими блокуваннями – до 48.

S0-58

image descriptionКонтролер SO-58 призначений для реалізації вимірювань та управлінь у важкодоступних місцях, де немає можливості передачі даних по проводах, наприклад: збір інформації про стани і виміри, а також компенсацію реактивної потужності з дистанційно керованих пунктів живлення. Ці контролери широко використовують у гірничій справі, системах водопостачання та водовідведення.

За допомогою контролера можна створювати розподілені, бездротові вимірювально-контрольні мережі, завдяки вбудованому модулю для передачі даних по радіоканалу. Даний пристрій дозволяє створювати різні структури мережі, з’єднані безпосередньо з базовою станцією, або, що використовують локальну дротову або бездротову ретрансляцію даних. Контролер підтримує передачу інформації з міткою часу при зміні стану або виході його за порогові значення. Два цифрових канали дозволяють підключатись до інших об’єктних контролерів або пристроїв IED, наприклад:  лічильники енергії, води, газу, витратоміри. Контролер працює на базі системи реального часу. Нарівні з передачею даних по радіоканалу також використовується транспортний рівень протоколу MOBITEX.

Контролер відрізняється підвищеним ступенем протипилового захисту і не вимагає розміщення в додаткових шафах керування.

У відповідності з конкретними умовами роботи, навколишнім середовищем, контролер може мати різні виконання, що дозволяють монтувати додаткові електротехнічні елементи, типу реле, блок-контакторів, кросових панелей.

Контролер відповідає нормі EN-60950 у сфері безпеки, а також нормі EN-60870 щодо умов навколишнього середовища і електромагнітної сумісності. 

 

Розширений опис S0-52v11

so-52v11Контролер приєднання SO-52v11 призначений для реалізації функцій телемеханіки в електричних мережах всіх рівнів напруги, а також для керування технологічними процесами в промисловості.

В розподілених електричних системах контролер SO-52v11 контролює і керує

первинною апаратурою: вимикачами, роз’єднувачами і заземлювачами. Пристрій з високою точністю міряє: струм, напругу, фазові кути, обраховує величину потужності і енергії. Контролер спираючись на сигналізацію і дані, взяті з інших мереж, реалізує функції блокування, послідовності управління, функції АПВ (автоматичне повторне ввімкнення), синхронізацію кіл.

Контролер може бути оснащений функцією реєстратора завад, локалізатора короткого замикання, вимірювання і визначення параметрів необхідних для оцінки якості енергії.

SO-52v11 комутується з зовнішньою системою за допомогою: оптоволокна, мережі Ethernet 10/100TP/FX або опційно RS-485, RS-232, CAN. Контролер може мати канал радіопередачі або GPRS, а також додаткові канали послідовної передачі по оптоволокну, призначені для співпраці з програмним забезпеченням, або іншими пристроями IED (інтелектуальні електронні пристрої).

Контролер виконаний в касетному корпусі, який містить двохланцюговий модуль живлення, спеціалізовані модулі дискретних входів, аналогових входів, виходів керування і вимірювально-комунікаційний модуль. Кількість, тип і конфігурація модулів контролера підбираються в залежності від завдання на реалізацію. Всі інженерні функції, включаючи оновлення програмного забезпечення контролера, можна виконати дистанційно за допомогою мережі Ethernet або комунікаційних каналів. Контролер може містити графічний термінал і панель сигналізації тривог. Термінал з панеллю сигналізації може бути в корпусі контролера або встановлений окремо.

so-52v11_modФункціональна характеристика

- одночасне обслуговування комунікаційних каналів і протоколів:

- DNP3.0, PN-EN 60870-5-101/104 в режимі MASTER i SLAVE

- PN-EN 60870-5-103 в режимі MASTER

- контролер підготовлений до обслуговування стандарту PN-EN 61850

-реалізація взаємних блокувань , відповідно до умов блокувань;

- реалізація послідовностей керування і функцій автоматики, згідно з логічною конфігурацією, яка підлягає редагуванню ;

- опційно функції реєстратора завад, локалізації короткого замикання, вимірювання і визначання параметрів для оцінки якості електроенергії;

- запис подій в постійний буфер пам’яті;

- виявлення синхронізму мережі і функція синхронізації;

- синхронізація часу, точність 1 мс для параметру часу подій.

Може кмплектуватисьтакими модулями в різних конфігураціях

MWS-xxx модуль дискретних входів

- опційно гістерезис і функція ”burnishing”( збільшений струм в початковій фазі виявлення входу)

- запис зміни станів і подій з точністю 1мс

- розрахунок імпульсів з виходів лічильника

- номінальний рівень напруги сигналу

220, 110, 48, 24В DС

20, 24, 32або 48 входів в залежності від типу модуля

MSS-2xx/MSS-4xx модуль сигнальних виходів і виходів управління

- захист електричного обладнання від пошкодження внаслідок невірного керування, невірної передачі

- 12 релейних дискретних виходів, або опційно – 32 напівпровідних

- напруга сигналу: 230/220,110,48,24В AC/DC

- вихідний струм 0,4А стандартно для 220В AC/DC для сигналізаційних виходів; 5А опційнодля 220В AC/DC для виходів керування

MPL-2xx/MPL-3xxмодуль вимірювань з лінійним розділенням

16 двополюсних, гальванічно розв’язаних аналогових входів;кожен вхід може бути виконаний як вхід напруги або струму

входи низького струму: +/-20мА, 4-20мА, +/-5мА і інші

входи високого струму:  АС 1А або 5А

входи напруги: 0-100 В AC/DC або 230/220 В AC/DC

дискретизація вимірювань: 12 бітів

МРА-ххх модуль вимірювально-комунікаційний

вимірювання струму, напруги і комунікація в структурі контролера SO-52v11

входи для вимірювання струму АСз номінальною вартістю 1А, або опційно 5А, а також для вимірювання надструму до 50А

входи для вимірювання напруги до 500ВAC

виходи керування 0,4А/220В DC або 5А/220BDC(опція)

сигналізаційні входи 220В DC

точність вимірювання: струми 0,2%, фазні напруги 0,2%, потужність/енергія реактивна і активна0,5%

роздільність: 14 бітів з одночасною дискретизацією всіх аналогових входів