S0-5403
вимірювальний перетворювач для моніторингу параметрів однофазної або трьохфазної електроенергетичної мережі.

SO-56v11_v4S0-56

Реєстратор SO-56v11 призначений для реєстрації нормальних і аварійних режимів роботи в приєднаннях електроенергетичних підстанцій всіх класів напруг. Окремі реєстратори можна з’єднати в мережу, створюючи апаратний шар підстанційної, розподіленої системи реєстрації та аналізу аварій. Зібрані і передані дані до системи верхнього рівня, обcustom writing https://do-my-essays.com/робляються за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для ідентифікації причин аварії, локалізації ушкоджень, оцінки стану мережі.

SO- 5403 вимірювальний перетворювач (Розширений опис)

Програмований вимірювальний перетворювач призначений для моніторингу параметрів мережі в електроенергетичних станціях: підстанціях, теплоелектроцентралях, розподільних мережах та промисловій енергетиці. Перетворювач надає можливість вимірювання близько шістдесяти параметрів, електроенергетичних показників, таких як: трьох струмів і фазових напруг, додаткової напруги U0, частоти, міжфазних напруг, кутів фазового зсуву, потужності і середньоквадратичної енергії, активною, реактивної, повної споживаної а також пікових потужностей.

Перетворювач може передавати у систему верхнього рівня параметри електромережі, необхідні для вимірювання, моніторингу та контролю. Зв’язок з системою верхнього рівня здійснюється в будь-якому протоколі передачі даних, з використанням вбудованих гальванічно-розв’язаних інтерфейсів RS-232, RS-485 або оптоволокна. Вимірювані перетворювачем custom writing https://do-my-essays.com/параметри можуть бути також відображені локально на терміналі.

Перетворювач може бути обладнаний опційно модулем аналогових виходів, а також бінарними входами і виходами, параметри яких підбирають залежно від вимог клієнта. Аналогові виходи допускають безпосереднє обслуговування локальних аналогових приладів або аналогових входів телемеханіки. Сукупність бінарних входів і виходів надає можливість виконувати управління та сигналізацію.