«Технічні умови» – це програмне забезпечення призначене для підвищення ефективності роботи та контролю роботи підрозділів енергокомпанії по обліку звернень замовників із питань підключення електроустановок до електричних мереж та  накопичення інформації про виготовлення технічних умов.

Програма «Технічні умови» призначена для:

 • реєстрації та аналізу інформації по зверненнях замовників пов’язаних з виготовленням технічних умов,  з можливістю фіксації інформації про замовника, об’єкт замовника, документів наданих замовником, сум оплати за надані послуги енергокомпанією замовнику та друку всієї супроводжуючої документації. Також передбачено облік інформації, яка стосується укладених договорів, виготовлення та погодження проектів, проведення обстежень та здійснення підключень, що в значній мірі підвищує ефективність роботи інформаційно-консультаційних центрів енергокомпаній та пришвидшує роботу над зверненнями клієнтів;
 • формування та накопичення проектів технічних умов з можливістю фіксації інформації про замовника, потужність, джерела живлення та вимоги. Автоматичного формування бази завантаженості трансформаторів підстанцій на основі інформації про джерела живлення (трансформатори підстанцій, від яких буде здійснюватись живлення електроустановок споживача) з врахуванням останніх вимірів проведених на підстанціях, укладених договорів та виданих технічних умов, що дозволяє отримати повну та кількісну картину по резервній потужності, як у іменованих одиницях так і у відсотках; 
 • обліку та реєстрації листів замовників щодо загальних питань так і щодо коректування технічних умов з можливістю формування різних варіантів технічних умов. Підкріплення та зберігання листів у базі програми, що дає змогу локалізації інформації у єдиній базі даних та централізованого контролю над роботою по формуванні відповідей замовникам;
 • адміністрування та контролю роботи над зверненням замовників, листами замовників та виготовленням технічних умов з можливістю розподілу роботи по структурних підрозділах, фіксацією виконавців та термінів, інформуванням через систему міні-повідомлень про стан документів у масштабі реального часу;
 • формування баз даних довідників:
  - про населені пункти та вулиці населених пунктів області,
  - замовників та об’єкти замовників,
  - підстанції та трансформатори підстанцій, що дає змогу систематизувати та уніфікувати дані, які  постійно використовуються в процесі роботи;
 • формування звітної інформації  широкого спектру призначення:
  - по замовниках та виданим їм технічним умовам,
  - завантаженості трансформаторів підстанції, виставлених вимог,
  - розрахунку отриманих коштів,
  - оброблених запитів та заборгованостей по них, що дає змогу обмінюватись інформацією з іншими структурними підрозділами, організаціями, а також проводити внутрішній, різного роду, аналіз ефективності роботи енергокомпанії та її структурних підрозділів.

Додаткові переваги та можливості програми «Технічні умови»:

 • програма виконана, як клієнт – серверний програмний комплекс, що дозволяє різним користувачам та підрозділам працювати з єдиною базою даних компанії та отримувати інформацію у реальному масштабі часу;
 •  для енергокомпаній, у яких між структурними підрозділами не у  повній мірі налагоджена локальна комп’ютерна мережа, передбачена робота, таких підрозділів, через інтернет  по http-протоколу, що дозволяє не тільки працювати на єдину базу даних, а  при потребі працювати з нею за межами компанії.
 • розроблено ряд додаткових програм для завантаження інформації про замовників, трансформатори підстанцій, виданих технічних умов, наявної у енергокомпанії за попередні періоди, яка дозволяє більш якісно та інформативно підготувати програму  «Технічні умови» для промислового впровадження  та налагодження.

Програма «Технічні умови» впроваджена та успішно використовується у підрозділах ПАТ «Львівобленерго» з червня 2009 року. На даний момент вже накопичено та оброблено інформацію більше ніж по 9ти тисячах зверненнях та технічних умовах.