Пристрої телемеханіки серії SO-5xxx (підстанційні прилади та прилади централізованого збору та передачі інформації)

Підстанціині пристрої серії SO-5xxx – модульний комплект пристроїв, програмного забезпечення і технологій для побудови систем керування і спостереження з різним ступенем складності.

Пристрої SO-5xxx застосовуються в розподілених електроенергетичних системах і системах промислової автоматики. Можуть бути інтегровані в системах SCADA різних виробників. Пристосовані до роботи в важких умовах середовища. Серед них можемо виділити:

Контролери приєднання формують базу обладнання системи SYNDIS для виміру, контролю, блокування і сигналізації. Комунікаційні контролери інтегрують різне станційне обладнання, яке зазвичай має інші фізичні і логічні інтерфейси, з дистанційними і локальними диспетчерськими центрами. Особливу роль відіграють концентратори, які призначені для передачі і збору даних з практично всіх, що зустрічаються, типів програм­ного забезпечення.

Регулятори напруги, реєстратори, модулі сигналізації здійснюють специфічні функції підстанції. Наприклад до таких пристроїв належить контролер системи охолодження трансформатора, який реалізує спеціалізовані алгоритми охолодження трансформатора. Сервери процесів здійснюють складні експертні і діагностичні функції.

Модульна структура і легкість конфігурації позволяє використовувати одні елементи для створення простих, а також функціонально дуже складних систем, які характеризуються конкурентною ціною.

telemexxx